พื้นที่และราคาสำหรับลงโฆษณากับเว็บไซต์ มิว-7 คลับ

อัตราค่าโฆษณาสำหรับหน้าหลัก อัตราค่าโฆษณาสำหรับหน้าเว็บบอร์ด เงื่อนไขและข้อตกลง
ราคานี้มีผลถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
 
พื้นที่โฆษณาสำหรับหน้าเว็บบอร์ด

ตำแหน่ง Banner-A1

ขนาดพื้นที่ : 468 x 60 pixels
ขนาดไฟล์ : ไม่เกิน 80 kb
ราคา : 3,000 บาท/เดือน
รายละเอียด
- แสดงผลทุกหน้า
- จำกัดจำนวน สูงสุดไม่เกิน 3 Banner
- จะสุ่มแสดงผลเมื่อมีมากกว่า 1 Banner
- รับเฉพาะไฟล์ .jpg .gif .png .swfตำแหน่ง Banner-B1

ขนาดพื้นที่ : 728 x 90 pixels
ขนาดไฟล์ : ไม่เกิน 100 kb
ราคา : 2,500 บาท/เดือน
รายละเอียด
- แสดงผลทุกหน้าในเว็บบอร์ด
- จำกัดจำนวน สูงสุดไม่เกิน 5 Banner
- จะสุ่มแสดงผลเมื่อมีมากกว่า 1 Banner
- รับเฉพาะไฟล์ .jpg .gif .png .swfตำแหน่ง ปักหมุดกระทู้

ราคา : 500 บาท/เดือน
รายละเอียด
- เฉพาะหมวด "โฆษณาประชาสัมพันธ์"
- ราคาต่อ 1 หัวข้อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะนำเข้ากองทุนกลาง ของชมรม มิว-เซเว่นคลับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์