พื้นที่และราคาสำหรับลงโฆษณากับเว็บไซต์ มิว-7 คลับ

 
» อัตราค่าโฆษณาสำหรับหน้าหลัก    » อัตราค่าโฆษณาสำหรับหน้าเว็บบอร์ด
 

ลงโฆษณากับมิว-7 คลับ

ปัจจุบันเว็บไซต์มิว-7 คลับ มีอัตราการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั่นแสดงว่ามีผู้เข้ามาชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน และเราพร้อมแล้วที่จะเปิดรับลงโฆษณาในหน้าเว็บไซต์มิว-7 คลับ ทั้งในหน้าหลัก และเว็บบอร์ด ท่านจะมั่นใจได้ว่า โฆษณาของท่านจะผ่านสู่สายตาของกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงโฆษณากับเรา เราจึงยกตัวอย่างข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของเราตั้งแต่เดือน 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มาให้ท่านได้พิจารณา ดังนี้
 

สถิติจาก Google Analytics

กราฟแสดงสถิติการเข้าชม จาก Google Analytics
 
 
แน่นอนว่าสถิติของเราอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับเว็บชื่อดังต่างๆ เช่น Sanook, Kapook, Mthai แต่ท่านจะมั่นใจได้ว่า "ท่านได้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วกับธุรกิจของท่าน" เพราะเว็บไซต์ของเรามีกลุ่มผู้เข้าชมหลักๆ คือจะสนใจในเรื่องของรถยนต์ หากท่านมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง นั่นแสดงว่าท่านเลือกถูกแล้ว ที่จะมาโฆษณากับเรา
 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงโฆษณาสำหรับบริษัทหรือบุคคลทั่วไป

1. แบนเนอร์โฆษณาจะต้องไม่ผิดกฏหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดี และห้ามหมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง
2. ไม่เป็นการลงโฆษณาแบบผูกขาดทางการค้า (คือ การให้ปฏิเสธโฆษณาจากคู่แข่ง)
3. แบนเนอร์ของผู้ลงโฆษณาจะต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ JPG , GIF, PNG และ  SWF โดยมีขนาดและราคาตามที่กำหนดไว้ (ตำแหน่งและราคา)
4. สงวนสิทธิ์ไม่รับโฆษณาในกิจการเดียวกัน หรือเหมือนกับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด
5. ท่านสามารถเลือกชำระเงินค่าโฆษณาได้ดังนี้
    5.1) ชำระเต็มจำนวนก่อนลงโฆษณา
    5.2) ชำระครึ่งหนึ่ง (50%) ก่อนลงโฆษณา และอีกครึ่งหนึ่ง (50%) ภายหลังลงโฆษณาไปแล้ว 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน
          (เฉพาะผู้ลงโฆษณาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป)
6. ค่าโฆษณาที่ชำระให้กับเว็บไซต์ มิว-7 คลับ จะออกเป็นบิลเงินสดในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
7. วันที่โฆษณาของท่านปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ จะถือเป็นวันเริ่มต้นการนับระยะเวลาโฆษณาของท่าน (ไม่ใช่วันที่โอนเงิน)
8. นิติบุคคลที่ลงโฆษณาตั้งแต่ 1 พันบาทขึ้นไป มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 2% (ค่าโฆษณา) ตามที่กฏหมายกำหนด

 

อัตราค่าโฆษณา

1. อัตราค่าโฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับการตั้งราคาของเว็บไซต์มิว-7 คลับ (การชำระเงินค่าโฆษณาเป็นไปตามอัตราราคา ณ ปัจจุบัน)
2. หากลงโฆษณาไม่ถึงเดือน ให้คำนวณจากจำนวนสัปดาห์ที่ต้องการลงโฆษณา โดยให้คิดว่า 1 สัปดาห์มี 7 วัน และใน 1 เดือนจะมี 4 สัปดาห์
    หากลงโฆษณา 1 สัปดาห์ ค่าโฆษณาก็จะเท่ากับ 1 ใน 4 ของเดือน กรณีที่มีเศษของสัปดาห์ ให้คิดเป็น 1 สัปดาห์
3. การต่ออายุโฆษณาจะต้องชำระก่อนหมดอายุ จึงจะได้โฆษณาในตำแหน่งเดิม (กรณีมีผู้จองตำแหน่งโฆษณาต่อแล้ว)
 

ตำแหน่งและราคา

การชำระเงิน

อัตราค่าโฆษณาสำหรับหน้าหลัก


อัตราค่าโฆษณาสำหรับหน้าเว็บบอร์ด

กรุณาชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือสั่งจ่ายเช็ค "ขนิษฐา อุทิศ" โดยขีดค่อม หรือผู้ถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์
 
เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งที่อีเมล advertise@mu7club.com หรือโทร 08-1859-8538 (คุณต้น) หรือโทร 08-6307-9586 (คุณเอส)
เพื่อรอการตรวจสอบ และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วเราจะแจ้งให้ท่านส่ง Banner และ Link ในตำแหน่งที่ท่านต้องการมาให้เรา

ฟรี ! หากท่านไม่สามารถทำ Banner ได้เอง ทางเราจะจัดทำให้ตามข้อมูลที่ท่านต้องการ (เฉพาะไฟล์ JPG, GIF, PNG เท่านั้น ยกเว้น SWF และ GIF Animation)รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะนำเข้ากองทุนกลาง ของชมรม มิว-เซเว่นคลับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์